Hulladékok

„Nem minden hulladék szemét!”

Ezt támasztja alá a két fogalom eltérő definíciója is. „A hulladékok azok az anyagok, amelyek keletkezésük helyén (háztartások, gyárak, irodák, mezőgazdaság, intézmények stb.) haszontalanná váltak, de anyagfajtánként külön kezelve, szelektíven gyűjtve még másodlagos nyersanyagként hasznosíthatók. A szemét olyan haszontalanná vált anyagot jelent, amelyet nem tudunk, vagy nem akarunk tovább használni, ezek a gazdaság körforgásából kikerülő, általában vegyesen tárolt anyagok.”

Napjainkban igen fontos szemléletváltás tanúi lehetünk: egyre inkább terjed az a gondolkodásmód, mely a hulladékot új termékek alapanyagaként, vagyis értékként kezeli.

Fontos, hogy irodai működésünket az életciklus szemlélet hassa át, vagyis beszerzéseinkkor, eszközeink használatakor és használaton kívül helyezésekor is mindig legyünk tekintettel azok teljes élettartamára. Azonban ezen is túlmutat, hogy a „Bölcsőtől sírig” szemléletet a „Bölcsőtől bölcsőig” megközelítésnek kell felváltania, mely arra hívja fel a figyelmet, hogy a bioszféra működéséhez hasonlóan igyekezzünk a lehető legjobban elkerülni a hulladékok keletkezését, illetve felhalmozódását. A keletkezett hulladékokat pedig másodnyersanyagként hasznosítsuk.

Kiemelendő, hogy az irodákban keletkező hulladékok megfelelő kezelése nemcsak környezetvédelmi szempontból fontos, hanem az alkalmazottak környezettudatosságának növelése miatt is, hiszen a dolgozók a munkahelyen megszokott jó gyakorlatokat átültethetik magánéletükbe is.

A "4R" stratégia

Az irodai hulladékmenedzsment rendszernek a "4R" stratégiára kell épülnie, melynek célja a keletkező, valamint a hulladéklerakókba kerülő mennyiség minimalizálása négy lépcsőben. Elsősorban a hulladékok keletkezésének minimalizálásával, majd azok újrafelhasználásával, újrahasznosításával és végül a folyamatok újragondolásával. A következőkben ez alapján tekintjük át, hogy egy iroda milyen lépéseket tehet annak érdekében, hogy működésével minél kisebb terhet rójon környezetére.

Reduce – hulladékok keletkezésének csökkentés

Az első és legfontosabb lépés a hulladékok keletkezésének csökkentése, mely a megfontolt beszerzéseknél kezdődik. Fontos, hogy csak olyan irodaszereket, eszközöket rendeljünk meg, melyeket a későbbiekben valóban használni fogunk – vagyis kerüljük a kizárólag akciók ösztönözte, illetve a „majd jó lesz egyszer valamire” mottó alapján történő vásárlásokat.

Állítsuk be a gépeken alapértelmezettként a kétoldalas nyomtatást és oktassuk az alkalmazottakat további papírkímélő nyomtatási funkciók (több oldal egy lapon, füzet formátum stb.) használatára.

Az elektronikus dokumentációt néhányan már jóformán természetesnek vesszük, azonban fontos kitérni rá, mivel sok helyen még nem valósult meg. Olyan egyszerű példák követése, mint a beérkező levelek pdf-ben való elektronikus tárolása szükség esetén, faxok elektronikus fogadása, küldött levelekről másolat helyett szkennelt változat készítése, illetve elektronikus aláírás bevezetése levelek hitelesítésére: mind-mind kiváló lépések a „papírmentes iroda” megvalósítása felé.

Reklámanyagok készítése során elengedhetetlen a gondos tervezés, mely kiterjed a reklámanyagok alapanyagának, méretének és mennyiségének körültekintő meghatározására. Lehetőleg ezen a téren is törekedni kell a fölösleges papírfelhasználás elkerülésére.

Amennyiben az irodára vonatkozó előírások lehetővé teszik, érdemes papír kéztörlő és a konyhai papírtörlő helyett mosható törülközőt, szivacsot, illetve konyharuhát használni.

Jó gyakorlat: egy közel 2000 főt alkalmazó cég esetében a papír kéztörlők kiváltása évente megközelítőleg 6,5 tonnával kevesebb hulladék keletkezését és 0,5 millió Ft azonnali megtérülését eredményezte .

Műanyag poharak helyett üvegpoharak, bögrék használata nagyban csökkenti az iroda hulladéktermelését, csakúgy, mint az ebéd kívülről való hordásakor a műanyag dobozok újrafelhasználása. Az irodába érkező vendégek kancsóba töltött csapvízzel való kiszolgálása sokkal fenntarthatóbb környezeti szempontból, mint a palackozott ásványvíz vagy üdítő használata.

Reuse – újrahasználat

Az újrahasználatra jó példa a leselejtezett, de még használatra alkalmas bútorok jótékonysági célú elajándékozása óvodáknak, iskoláknak vagy egyéb intézményeknek. Törekedni kell a csomagolóanyagok minimalizálására – fólia, celofán mellőzése mellett – például postai küldemények összeállításához újra felhasználhatjuk régi dobozainkat.

A csak egyik oldalán használt papírokat felhasználhatjuk jegyzetelésre, belső anyagok nyomtatására, faxok fogadására.

Recycle – újrahasznosítás

Napjainkban egyre többet hallhatjuk, hogy a hulladék nem szemét, hanem újabb termékek előállításához felhasználható alapanyag. Azonban ez az állítás csak abban az esetben állja meg a helyét, ha a hulladék megfelelő módon, vagyis szelektíven kerül összegyűjtésre. Ezért tehát kiemelten fontos a hulladékok fajtánként való elkülönített gyűjtése.

Rethink – folyamatok újragondolása

A folyamatok újragondolása nem más, mint a jelenlegi rendszer felülvizsgálata, hiszen annak olyan alapvető hibái lehetnek, melyeket csak egy teljesen újfajta szemléletmód képes kiküszöbölni.

Térképezzük fel a jelenlegi folyamatokat, és vizsgáljuk meg, hogy a nagy környezeti terheket eredményező lépéseket hogyan tudnánk átalakítani (például újfajta dokumentációs rendszer kiépítésével).

A szelektív hulladékgyűjtés megvalósítása azonban különböző akadályokba ütközhet irodák esetében. Ilyen például, ha a vállalat bérli a helyiségeket és nincs beleszólása a hulladékkezelés ügyébe. Ebben az esetben javasoljuk, hogy – akár több bérlővel együtt – kezdeményezze a szelektív hulladékgyűjtés megvalósítását. Kis irodák esetében, ahol a hulladék mennyisége igen csekély, sokszor nehéz központilag megoldani a hulladék szelektív gyűjtését és megfelelő helyre való elszállítását. Ilyenkor a szelektív hulladékgyűjtés a dolgozók aktív bevonásával oldható meg – például minden héten más felel a szelektíven gyűjtött hulladék megfelelő helyre történő elszállításáért.

Szelektív hulladékgyűjtés

A lenti felsorolásban a hulladékok szelektálásának lehetőségeit láthatjuk típus szerint. (Forrás: Öko-pannon) A településünkön működő szelektív hulladékgyűjtés lehetőségeiről és a külön gyűjthető hulladékok pontos fajtáiról minden esetben érdeklődjünk a helyi önkormányzatnál.

Az irodákban keletkező hulladék legnagyobb részét a papír teszi ki, mellyel külön fejezetben foglalkozunk.

Műanyag
 • ásványvizes és üdítős PET palackok lapítva
 • elöblített tejfölös és joghurtos poharak,
 • műanyag zacskók, reklámtáskák műanyag fóliák,
 • PP és HDPE jelzésű kozmetikai szeres flakonok
 • kazetta, CD-lemez,
 • vegyszeres, zsíros flakonok,
 • fogkefe,
 • műanyag játékok,
 • hungarocell.
Papír
 • újságpapír
 • kartondobozok összehajtva,
 • tiszta csomagolópapírok,
 • irodai papírhulladékok, telefonkönyv,
 • szórólapok és reklámkiadványok
 • zsíros, szennyezett papírok, műanyag borító,
 • indigó, faxpapír
 • használt egészségügyi papírok
 • pelenka
Fehér üveg
 • befőttes üvegek,
 • ásványvizes üvegpalackok, röviditalok üvegpalackjai
 • ablaküveg,
 • tükör,
 • villanykörte,
 • hőálló üvegtál,
 • szemüveg,
 • neoncső,
 • orvosságos üvegek
Színes üveg
 • borosüvegek, sörösüvegek
 • porcelán,
 • kerámia,
 • orvosságos üvegek
Fém
 • alumínium italdobozok,
 • alufólia,
 • fém konzervdobozok,
 • fém zárókupakok
 • ételmaradékkal szennyezett konzervdobozok

Elektronikai hulladékok

Az elektronikai hulladékok sok esetben veszélyes nehézfémeket és egyéb környezetre káros anyagokat tartalmaznak, ezért kezelésük különleges figyelmet érdemel. Kezelésükre külön jogszabályok vonatkoznak. Az irodának gondoskodnia kell elektronikai hulladékainak szelektív gyűjtéséről, biztonságos tárolásáról és a megfelelő kezelő szervezetnek történő átadásáról. Ezután azt a feldolgozó üzemben szétszerelik, egyes részeit újrahasznosítják, illetve biztosítják az alkatrészek megfelelő elhelyezését.

Fontos tisztában lennünk azzal, hogy sok esetben a kidobásra szánt eszközök némely része a későbbiekben még hasznos szolgálatot tehet, úgy, mint egy kábel, egy memória- vagy videokártya. Legjobb, ha ilyen esetben szakember tanácsát kérjük vagy az eszközt egyben selejtezzük le és ezáltal biztosítjuk további használatát (például ha egy iskolának ajándékozzuk).

Veszélyes hulladékok

Az irodában keletkező világítótest-hulladékokat (izzók, fénycsövek), valamint elemeket és akkumulátorokat külön erre a célra kihelyezett edényekben gyűjtsük, amelyeket a hulladék elszállításáért felelős partnerünk a szerződésben meghatározott időközönként újrahasznosításra elszállít.

Legtöbb esetben csupán egy kis odafigyelést igényel a kiürült nyomtatópatronok újrahasznosítása, újratöltetése, mellyel szintén csökkentjük környezeti terhelésünket.

Jó gyakorlat: egy 18 fős iroda estében például az üres patronok újrahasznosítása évente 80 tonna veszélyes hulladék keletkezését akadályozta meg.

Szerves hulladékok

Az irodában keletkező szerves hulladék komposztálása szintén a hulladékok újrahasznosításának egyik módja. Az így keletkező komposzt kiválóan használható az irodai növények földjének felfrissítésére, ezzel akár a szervetlen műtrágya alapú tápoldatok használatát is elkerülhetjük.

Hulladékgazdálkodási alapelvek

Az alábbi hulladékgazdálkodási alapelveket érdemes figyelembe vennünk az iroda hulladékgazdálkodási rendszerének kialakítás során:

 • megelőzés elve,
 • elővigyázatosság elve,
 • a hulladéknak van felelőse és tulajdonosa,
 • legjobb elérhető technológia alkalmazása,
 • „szennyező fizet” elv
 • közelség, regionalitás elve,
 • költséghatékonyság elve,
 • példamutatás elve.

Összességében elmondhatjuk, hogy a megfelelő hulladékgazdálkodási gyakorlat kialakítása és megvalósítása hatékonyságnövelést és költségcsökkenést idéz elő, adott esetben pedig bevételforrást is jelenthet. Ennek érdekében érdemes a vállalatnak az irodai működés során elvárt jó gyakorlatokat egy politikában összefoglalnia, valamint oktatásokat szerveznie annak érdekében, hogy minden dolgozó tisztában legyen a vállalat ezen törekvésével, és hatékonyan járuljon hozzá a célok megvalósulásához. Irodánk teljes hulladékgazdálkodási rendszerének kiépítéséhez igénybe vehetjük olyan szolgáltatók segítségét, amelyek a tervezéstől kezdve a gyűjtőedények kihelyezésén át az elszállításig mindenben segítik munkánkat és a rendszer működtetését.


?>